หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การสอบวัดและประเมินผลปลายปีการศึกษา 2563
โดย : admin
อ่าน : 1208
จันทร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สอบวัดผลปลายปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 239 คน การสอบดำเนินไปตามระเบียบว่าด้วยการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง