หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : แบ่งปันสุขนักเรียนทุกคน
โดย : admin
อ่าน : 195
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 65 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) จัดสิ่งของที่ได้รับจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะนำส่งนักเรียนทั้ง 237 คนโดยครูประจำหมู่บ้านนำมอบให้นักเรียนทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีและครูประจำหมู่บ้าน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมา ณ โอกาสนี้