หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โดย : admin
อ่าน : 72
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด เป็นประธานเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด๑๙) ตามนโยบายโรงเรียนปลอดภัย นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โรงเรียนคุณภาพ(ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาการ งานอาชีพ) และมอบค่าชุดนักเรียนแก่ผู้ปกครอง