หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านอี่หล่ำคว้า ๓ รางวัลของเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
โดย : admin
อ่าน : 73
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด รับ ๓ รางวัลจากนายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ รางวัลเหรียญทอง Show & Share จุดเน้นที่ ๑ Sustainability, เป็นคนดีมีคุณธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ Show & Share จุดเน้นที่ ๗ Skill มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) จุดเน้นที่ ๗ ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ( Skill ) ุ